Aug 19: Pastor Josh Bisnett                     Message: 'Returning to God!"               2 Chronicles 7:14 

  • Sept 1: Men's Breakfast      9am                                   For further info check out our Full Calendar
  • Sept 15:Women's Breakfast 9am Colwood Denny's        For further info check out our Full Calendar